Partoj de Supersigno v4.3

Supersigno v4.3 konsistas el multaj partoj.

Videblaj partoj de Supersigno

La ikono kiu loøas regpanele.

La ikono kiu restas sur la fonofenestro.

La pria paøo

La TT tipara paøo

La ekrana tipara paøo

La klavara paøo

La utilaža paøo

La vortlista paøo

La vortkontrola dialogo

Nevidebla parto de supersigno

La klavara programo Supersigno startas ti æiu programo kiam la vindoza mastrumilo startiøas.

Tiu æi parto de Supersigno daýre rigardas klavpremojn kaj agas laý la klavaraj elektoj.

(Rigardu klavaran paøon por detaloj)