La utilaĵa paøo

Æi tiu paøo provizas rimedon por transkribi tekston de unu konvencio al alia.

Tiu utilo povas skribi tekston;

Tiu utilo provizas la ebleco por kontroli la ortagrafion de la teksto dum la transkribado.

Vi ankaý povas uzi øin nevideble per fulmoklavo (rigardu La klavara paøo)

Partoj de la paøo

La paøo estas dividita duone. Unu partoj enhavas la regulojn por la interpretado de la eksistan tekston. tiu parto estas nomita ekrane "La teksto estos legita æi tie...". La dua partoj enhavas la regulojn por skribi la tekston poste. Tiu parto estas nomita ekrane "kaj la teksto estos transkribita al æi tie".

La interpretadaj reguloj

Litera skemo Supersigno divenas kiun skemon (konvencion) el tiuj haveblaj estas plej taýga. Oni povus ŝanøi øin se vi volas alian. Supersigno subtenas la sekvajn skemojn,

  • ISO 8859/3 -1 (Latina 3)

  • Supersigno v2.0

  • Æapelilo

  • x-poste

  • zamenhof-a (h poste)

  • signo (~,^) antaýe

  • signo (~,^) poste

  • miksita: signo (~,^) antaýe, signo (~,^) poste

(Rigardu ankaý : Literaj skemoj por pli detaloj)

 

Teksta fonto Tiu povus esti aý eltondujo aý dosiero.

 

Dosiera vojo Se vi elektis dosieron, tiu estas la vojo al la dosiero.

 

elektu Se vi elektis dosieron, vi povas uzi tiun butonon por elekti dosieron el listo de haveblaj dosieroj. 

La skribadaj reguloj

Litera skemo Elektu formaton (konvencion) ke vi volas uzi por la rezulto de la transkribado.

 

Teksta celo Tiu povus esti aý eltondujo aý dosiero.

 

Dosiera vojo Se vi elektis dosieron, tiu estas la vojo al la dosiero.

 

elektu Se vi elektis dosieron, vi povas uzi tiun butonon por elekti dosieron el listo de eblaj celdosieroj.

 

Ekzempla teksto Tiu æi montras iom da tekston post la transskribadon.

 

Kontrolu ortagrafion Se tiu æi estas kontrolmarkita, la ortografio de la tekston estos kontrolata dum transkribado. Supersigno konsultas vortliston por la prava ortagrafio (rigardu Vortlistan paøon por detaloj)

 

Transkribu la tekston Tiu æi butono komencas la transkribadon de la tekston. 

Normaj butonoj

Sub la paøo estas la kvar normaj butonoj.