La ekrana tipara paøo

Per æi tiu paøo, vi povas aldoni E-literojn al viaj ekranaj tiparoj.

Notu : Tiuj tiparojn plejparte nur uzata de la Vindoza mastrumilon. Tial Vindozo devas restarti post la žanøado. Supersigno žanøas tiujn tiparojn sen žanøo de nomon. Post la žanøado, æie la nomataj tiparoj estis uzita, la žanøitaj tiparoj estas uzata.

Partoj de la paøo

Ekranaj (sistemaj) tiparoj

 

Tiu æi listo montras æiujn ekranajn tiparojn jam instalitajn en la komputilo.

La listo konsistas el tiparoj kaj grupoj de tiparoj.

Krom de la Æiuj grupo, la grupoj rilatas al kodoj paøoj. Æiu kodo paøo kutime rilatas al aro de lingvoj (unu aý plu).

Vi povas elekti aý grupon aý tiparon solan por žanøado.

Tiuj tiparoj (aý grupoj) markitaj per stelo, enhavas Esperantajn literojn.

 

espekran

 

Premu tiun æi butonon por aldoni e-literojn al la elektita(j) tiparo(j)

 

malesp

 

Premu tiun æi butonon por restaýri la elektita(j)n tiparo(j)n al kondiæio originala.

 

malfaru

 

Tiu æi butono estos malfaru žanøojn.  
Versia informo Tiu æi enhavas informon pri la elektita tipara dosiero. 

Normaj butonoj

Sub la paøo estas la kvar normaj butonoj.