La pria paøo

Tiu paøo estas la unua montrita kaj provizas informon pri la aýtoroj kaj kiel oni kontaktas ilin.

Paøo langetoj

Per klaki sur unu el la langetoj kiuj aperas supre, la funkcioj de la programo estos haveblaj.

Æiu langeto presentas malsama paøo el,

La TT tipara paøo

La ekrana tipara paøo

La klavara paøo

La utila¼a paøo

La vortlista paøo

Normaj butonoj

Sube la paøo por æiuj paøoj estas kvar normaj butonoj.

dauxrigu Vi devus premi æi tiun butonon kiam vi volas kompleti ion ajn žanøoj faritan per Supersigno.

 

nuligu Vi devus premi æi tiun butonon kiam vi volas forlasi ion ajn žanøoj faritan per Supersigno.

 

helpo Vi povus premi æi tiun butonon kiam vi bezonas helpon pri la montrita paøon de Supersigno. Vi ankaý povas akiri helpon per la F1 funkcia klavo.

 

malinst Vi povus premi æi tiun butonon kiam vi volas for¼eti la Supersignon programon de via komputilo. La TT tiparoj kreitaj per Supersigno restos post la malinstalado. Sed la ekranaj tiparoj žanøita per Supersigno malesperantiøos.