Latina-3 konvencio (ISO 8859/3)

Supersigno faras tiparojn kaj traktas la klavaron laý la konvencio de Latina-3.

Æi tiu internacia konvencio specifas kiujn ANSI-ajn kodojn signifas la E-literojn en tiparoj.

La ANSI kodoj uzataj :

Majusklaj E-literoj Æ Ø    Ý 
ANSI kodoj 198 216 166 172 222 221 

Minusklaj E-literoj æ ø    ý 
ANSI kodoj 230 248 182 188 254 253