Kiel ŝanøi la vortoj kaj vortreguloj per Supersigno

Per la Vortlista paøo, vi povas aldoni vortojn al la vortlisto de Supersigno.

  1. Startu Supersignon (se øi ne estis ankoraý startita)

  2. Elektu la langeton Vortlisto

  3. Tajpu la novan vorton en la teksta kadro je la supro de la kadro Nova Vorto

  4. Inkluzivu taýgan finaĵon se la vorto estas vera Esperanta vorto.

  5. Se via vorto ne permesas normajn sufiksojn, kontrolmarki la kadron Nenio sufikso

  6. Alklaku la butonon aldonu

  7. Alklaku la butonon dauxrigu

Rigardu ankaý

La vortlista paøo