Kiel vortkontroli tekston de Vindoza programo

Dum via redaktado de teksto, per programo kiel Notobloko (angle: Notepad);

  1. Elektu la tekston, por kontrolado, per mustrenado (aý alia progamdependa metodo).

  2. Elektu Kopiu de la Redakto menuo

  3. Premu la klavan kombinon Alt-3 (Alt kaj 3 je la samatempo).
    Æi tiu kombino estas ŝanøebla per la Vortlisto paøo.

  4. Supersigno kontrolos vian tekston.

  5. Kiam Supersigno finis la kontroladon kaj Notobloko reaperas, elektu Glui de la Redakto menuo.

  6. La kontrolita (kaj eble ŝanøita) teksto aperas en Notobloko.

Rigardu Ankaý

La utilaĵa paøo

La klavaro paøo

Kiel ŝanøi ekzistantan tekston por uzi viajn Esperantajn literojn