Kiel ŝanøi ekzistantan tekston por uzi viajn Esperantajn literojn

Per la Utilaĵa paøo, vi povas ŝanøi la tekston por fari øin taýgan por uzi la E-tiparojn.

  1. Startu Supersignon (se øi ne estis ankoraý startita)

  2. Elektu la langeton Utilaĵo

  3. Ŝanøu la elekton por trakti vian tekston.*

  4. Alklaku la butonon transkri

Rigardu ankaý

*La utilaĵa paøo