Kiel fari Esperantajn literojn per klavaro kaj Supersigno

Se vi uzas la defaýltajn elektojn;

  1. Certigu ke vi elektas tiparon kiun enhavas E-literojn.

  2. Premu kaj malpremu mortklavon.
    (Kutime la klavoj ^ ~ kaj ` estas mortklavoj. )

  3. Premu kaj malpremu la klavon de la litero kiun vi volas supersigni
    ekz. C por Æ, g por ø ktp.

  4. La supersignita litero aperos.

Notu:  Por tajpi la simbolon sur la mortklavo mem, tajpu la mortklavon kaj poste spacon.

Anstataý spaco, la simbolo mem (^ ~ aý `) aperos. 

Rigardu ankaý

La klavara paøo