Kiel aldoni Esperantajn literojn al viaj tiparoj

Dum la instalado de Supersigno, la programo demandis æu vi volas aldoni Esperantajn literojn al æiuj viaj tiparoj.

Kiel Esperantigi tiparojn;

  1. Startu Supersignon (se øi ne estis ankoraý startita)

  2. Elektu la langeton TT Tiparoj (aý Ekranaj tiparoj)

  3. Elektu deziratan tiparon per klako sur øia nomo en la listkadro.

  4. Alklaku la butonon esptt.

  5. Ripetu pažojn 3 kaj 4 por aliaj tiparoj kiujn vi volas esperantigi.

  6. Alklaku la butonon dauxrigu

  7. La elektita tiparo nun enhavas la E-literojn.

Rigardu ankaý

Kiel starti Supersigno

La TT tipara paøo

La Ekrana tipara paøo

Latina-3 konvencio (ISO 8859/3)