La ikono kiu loøas regpanele

Tiu æi ikono estas æiam havebla. Per alklaki tiun æi ikonon, oni povas montri la fenestron de Supersigno.