hejma 

Elþutu Supersigno v4.3e

Elþutu la dosieron SS4E3ZIP.EXE per æiklaku 

Kiel instali Supersigno v4.3

 1. Kreu novan dosierujon sur via komputilo (Nomu øin iu nomo ekz. SSIG) 
 2. Elþutu la dosieron ss4e3zip.exe per æiklaku(se vi jam ne faris). 
 3. Kopiu la dosieron SS4E3ZIP.EXE al la nova dosierujo. 
 4. Por la sekvajn taskojn, oni devos eliri de la reto (vian komputilo restartiøos dum instalado aý malinstalado de la programo) 
 5. Se Supersigno estas jam instalita en via komputilo, malinstalu øin per la originala instalada programo kiu jam loøas en via komputilo. 
 6. Startu la programon el la nova dosierujo (ekz. \SSIG\SS4E3ZIP.EXE) 
 7. La instalada programo, ss4e3zip.exe, demandos informon al vi. La sekvan informo estos bezonita, 
  • Æu vi bezonas Esperantajn versiojn de æiuj viaj ekranaj tiparoj aý ne. 
  • Æu vi bezonas Esperantajn versiojn de æiuj viaj "True Type" tiparoj aý ne. 
  • Æu vi konsentas laý la kopirajta konsento. 
 8. Kiam la instalado finiøas Supersigno aýtomate startigos la Esperanton klavaran parton de la programo. Æi tiu parto kaýzas vian ordinaran klavaron konduti kvazaý øi estas Esperanta klavaro. 
 9. Se vi dezirus, vi povas forstreki la novan dosierujon, post la restartado de Vindozo. (te. la SSIG dosierujo) 
 10. Por tajpi supersignatan literon en via Vindoza programo 

[Reiru al la hejma paøo de Supersigno]